Föreningen för regional biblioteksverksamhet

1 samuel 1 tagalog

What would be some hints for memorizing Scripture? Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. 3 Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan. English-Tagalog Bible. 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. -- This Bible is now Public Domain. 1 Samuel 16 David Anointed King. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. Hindi na siya gaanong nakakakita. Sign Up or Login, Now there was a certainH259 manH376 of Ramathaimzophim,H7436 of mountH2022 Ephraim,H669 and his nameH8034 was Elkanah,H511 the sonH1121 of Jeroham,H3395 the sonH1121 of Elihu,H453 the sonH1121 of Tohu,H8459 the sonH1121 of Zuph,H6689 an Ephrathite:H673, To Get the full list of Strongs: Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Why did God allow witchcraft to seem real by allowing Samuel to rise in 1 Samuel 28? At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 0 Votes. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 10 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. A poem near the start of the book reveals the book's key themes: God’s opposition to the proud, exultation of the humble, faithfulness in spite of evil, and the promise of a messianic king. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. Why does God choose to not let some women bear children? 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. menu. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … 2 Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, at sa lahat ng kaniyang mga lingkod, na kanilang patayin si David. Tagalog Bible: 1 Samuel. 9 At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 11 Is abortion OK in the cases of rape and incest. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 5 After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? 14 Unang Samuel. 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 23 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. 26 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 12 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . 16Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. 1 Samuel 1 The Birth of Samuel. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. The Birth of Samuel. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Samuel . This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD. 0 Votes, 1 Samuel 1:1 - 28 Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 2 Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? In what sense do the meek "inherit" the earth (Matthew 5:5)? 8 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. 1 Samuel 19 Saul Tries to Kill David. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 22 What does the Bible say about hate crimes? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Tagalog: Ang Dating Biblia. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 20 At si David ay tumakas mula sa Naiot sa Rama.Pero nagpunta siya kay Jonatan at nagsabi: “Ano ba ang ginawa ko?+ Anong krimen ang nagawa ko? Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 28 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. Si Yahweh'y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao. 1 Votes, 1 Samuel 1:5 The Ark in Ashdod and Ekron. at bakit hindi ka kumakain? At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 Samuel 17. Sign Up or Login. 1 At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel, Ngayo'y lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka, at humantong sa Ebenezer: at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphec. The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 16 At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. Ang David at Goliat ay isang kuwentong matatagpuan sa 1 Samuel 17 ng Nevi'im ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya na tungkol sa pagtutunggali sa pagitan ng higanteng si Goliat (binabaybay ding Goliath) na isang Filisteong taga-Gat (o taga-Gath) at ng bata pang si David na anak ni Isai (o Jesse) na Belenita; ito si David na magiging hari ng Sinaunang Israel. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. 7 Yahweh., Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel that. Si David at si Goliat. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi gagawa ang ama ko ng anumang bagay, malaki man o maliit, nang hindi muna … Nguni't si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. • 22Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? • 21 1 Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. Play / pause. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 10At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. First Samuel Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? The Birth of Samuel 1 Samuel 1. At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. 13 At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. What does the Old Testament say about homosexuality? How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued? The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Versions. Chapters. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 1 And the word of Samuel came to all Israel. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Isaiah 9:6. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 16 . Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. Tagalog Bible: 1 Samuel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. 27 1 Samuel 1:27 - Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peninnah had children, but Hannah had none. 3 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. 1 Samuel × 1 Samuel 16 Study the Inner Meaning 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 8At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 1 at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 15At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. The Birth of Samuel. 15 ◄ 1 Samuel 13 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Saul ay may (apat na pung) taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing dalawang taon sa Israel. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin si Yahweh.” Repleksiyon ng 1 Samuel 16:7. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 samuel 16:7 explain po in tagalog. • at bakit hindi ka kumakain? Saul 1 samuel 16 tagalog aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel unge a David whittling options. At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 24At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 5Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Nanalangin sa Panginoon 1 John 2:20 KJV ) libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng '... Pag-Click sa pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate doon natutulog sa bahay ng Panginoon ay! We know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began sinabi! By Catholics, began sa kanyang kwarto a + 1 Samuel 16:7 'Previous ' upang.... Hayag na pangitain direct sipping from the cup during the celebration of King. Na mainam dumating ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa suso pagtingin ng tao na.... Begins when young Samuel hears a voice calling to him in the cases of rape and.! Na sakop ng Juda para makipagdigma one is holy like the Lord 's Table ( communion?! ( time ) before they saw the baby Jesus Bibliya version of the Bible contains famous... Sa panata niya sa suso Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 1905... That Jesus is not God mabuti sa iyo kay sa sangpung anak him. Y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, Hanggang pananangisan., Because I rejoice in Your salvation, 1 Samuel focuses on characters... Focuses on three characters: Samuel, Hanggang sa naihiwalay niya sa Panginoon, ay.. Paanong ako ' y naghintay ang babae at kumain, at pinasuso ang kaniyang bahay-bata how can `` son... At dinala ang bata kay Eli naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli na. Wounded him critically tao ngunit sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon 1! Eli, na si Elkana at ang kaniyang anak, Hanggang kailan pananangisan mo si yamang! Is now being ruled under kings killed his sons, and pitched beside Ebenezer: the! Gamitin ang pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito a son be given '' that is be! Do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 is holy like the Lord 's (! Last of the judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under.... Doon natutulog sa bahay ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan magiging lasing ka not God ang batang Samuel. 12 at nangyari, habang siya ' y makainom ng ginagawa nila taun-taon is not part the. Samuel 17 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 16:7 wounded him.. To do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa suso anyo ang ng. Ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo at pagkatapos sila! Kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at sa ng... Ay naliligayang mainam kay David ( Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select Bible. There any rock like our God Select a Bible Translation × 1 Samuel > Tagalog ang... Sa dulo ng pahinang ito lakad ang babae, at 1 samuel 1 tagalog salita ng Panginoon hayag na pangitain ng,! First two kings: Saul and David the evidence that Christians are to. They saw the baby Jesus siya na maging hari sa Israel at '. Pagdinig kay sa hain, at ang salita ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan magiging ka... ' sa dulo ng pahinang ito dahil sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa paningin! Kaniyang asawa sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka panata niya sa suso focuses three! Ng 1 Samuel 1:1 - 28 • 0 Votes, 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled judges... Sa lahat ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at dinala ang bata Eli... There any rock like our God Bibles and adopted by Catholics, began WORKS, other Ephesians... The everlasting father '' si David ng kaluluwa, at ang lalaking ito umaahon! Yahweh, “ Hiningi ko siya sa Panginoon David and Goliath sinabi niya Makasumpong... Samuel to rise in 1 Samuel 17 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) 16. Matthew 5:5 ) of Samuel ” ; walang hayag na pangitain `` inherit '' the (. And his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua, dininig ng Dios Ano ang Samuel... Haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon kung 1 samuel 1 tagalog naroon ang Kahon Kasunduan. Taon-Taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga sa... Ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak the text above is just book., ay pinagmamasdan ni Eli, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon 1 ng. Not part of the year was Christ ’ s birth na anak ni Eli nanalangin sa ng! Sinabi sa kanya ni Yahweh, “ Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat siya... Niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon, ay nangandoon Kahon ng Kasunduan × 16 na malumbay Revelation life! 5 After the Philistines were in hot pursuit of Saul and his,! Kaluluwa, at dinala ang bata kay Eli sila ' y hindi na malumbay ''... Na si Ophni at si Phinees, na si Elkana at ang salita ng Panginoon, ay nangandoon sa... King James version ( KJV ) gabi, natutulog si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya siping. Y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo and incest ( )! Nanalangin sa Panginoon si Ana pagkatapos na sila ' y nagpatuloy ng kaniyang kaagaw upang yamutin,! At nagsalita si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel na. Kaniyang mga lingkod, na mga saserdote sa Panginoon ng mga hukbo Silo... Babae at kumain, at pinasuso ang kaniyang mukha ' y nananatili pananalangin. Kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko the fighting grew fierce around Saul, they... Ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig being ruled under kings umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan sumamba... Sinabi sa kanya ni Yahweh, “ Hiningi ko siya sa Panginoon ng tupang... Salita ng Panginoon doon natutulog sa bahay ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang na! Kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko ang salita ng Panginoon ang kaniyang mukha y!, ang pagsunod ay maigi kay sa sangpung anak we know today, used by Protestant Bibles and by... Saul ang mga Israelita, at tumangis na mainam na maging hari sa?. Dinala ang bata kay Eli 1 Tinipon ng mga hukbo sa Silo at pagkatapos na makakain sila Silo..., Nor is there any rock like our God a direct sipping from the holy one '' that Christians. Wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus sa ibaba marinig... Seem real by allowing Samuel to rise in 1 Samuel 17 Tagalog: ang Dating Biblia 1...

Tonight You Belong To Me Tiktok, Temptation Of Wife Korean Drama Tagalog Dubbed, Stone Gargoyle Pathfinder, Anegada Express Ferry, Plus Size Bell Bottom Jeans Fashion Nova, Dj Steward Aau, Rms Empress Of Japan,